Panimula tagalog na thesis

Hamon sa mga Magulang
Inaanyayahan kong tumayo lahat ng mga magulang. Mga magsisipagtapos, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga mahal na magulang. Anim na taong gumigising ng alas-kwatro ng madaling araw, ipinaghahanda ng almusal, inihahatid sa paaralan, ipinagbabalot ng mga cuaderno at aklat, at kung minsan ay iginagawa pa kayo ng proyekto. Kadalasan ay hindi nila inaamin na wala na silang pera at linggid sa inyong kaalaman ay nangungutang na lamang upang mabigyan kayo ng baon sa araw-araw. Maari na po kayong maupo. Mga nanay at tatay, may mga susunod pang taon, manatili kayong matiyaga, mapag-aruga, mapagmahal at laging handang sumuporta sa inyong mga anak. Alam po ninyo, kailangan din nating ituro sa mga bata ang tinatawag nating life skills. Turuan din natin silang magsaing, magluto, maghugas ng pinggan, maglinis, magbunot, at maglampaso sa bahay. Ito ang mas higit nilang kailangan bukod sa mga aralin sa loob ng paaralan. Ihanda natin silang matutong mamuhay ng mapanagutan at responsable sa hinaharap dahil hindi sa habang panahon ay nandiyan tayo sa kanilang mga tabi upang tulungan sila sa lahat ng oras. Sabi nga ng aking ina, ang tunay na katalinuhan ay nasusukat kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, kung paano ka magdedesisyon sa tunay na pagsubok ng buhay. At ang tunay na sukatan ng pagmamagulang ay makikita sa produkto ninyo, sa personalidad at kakayahan ng inyong mga anak.

Panimula tagalog na thesis

panimula tagalog na thesis

Media:

panimula tagalog na thesispanimula tagalog na thesispanimula tagalog na thesispanimula tagalog na thesis